معجون بهشتی Selenium, PhantomJS و Requests برای web scraping
ورژن کنترل اختیاری نیست!
خوبی‌های جاوا اسکریپت؟
کدنویسی بازی جاوااسکریپت به صورت زنده توسط Mary Rose
برنامه نویسی کرنل لینوکس با راهنمایی The Eudyptula Challenge
از شرمنده کردن Bash و Gnu دست بردارید