آدرس‌ها را در خط فرمان Bookmark کنید!

·

1 min read

نهایت راحتی‌، اینطور نیست؟ برای نصبش کافیست دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید‌:

git clone https://github.com/huyng/bashmarks

cd bashmarks

make install

و خط زیر را به فایل ‎.bashrc یا در صورت استفاده از ZSH به ‎.zshrc اضافه کنید:

source ~/.local/bin/bashmarks.sh

و در آخر تایپ کنید‌:

ویرایش: برای ZSH تایپ کنید‌:

source ~/.zshrc

و برای Bash:

source ~/.bashrc

و کار تمام است‌. حالا کافیست به دایرکتوری مورد نظر رفته و بوکمارکش کنید‌. مثلا من برای دایرکتوری وردپرس این‌طور عمل کردم‌:

cd /var/www/htdocs/wordpress

s wordpress

و حالا تنها کافیست که برای رفتن به این دایرکتوری تایپ کنم g wordpress. تمامی بوکمارک‌ها هم در فایل ‎.sdirs موجود در دایرکتوری خانگیتان ذخیره می‌شود ;-)