خداحافظی Cpanel با ایرانی ها

·

1 min read

Your license could not be activated because:

Cannot Read License File..

مشکل را با پشتیبانی هاستم در میان گذاشتم و پاسخ را این چنین دریافت کردم:

سلام آقای خانی پور

متاسفانه ایران تحریم شده است و دسترسی به کنترل پنل را بسته اند ما در تلاشیم تا کنترل پنل را به plesk تغییر دهیم.

با تشکر

پشتیبانی و فروش

حالا اون Plesk کی ما رو تحریم می کنه خدا میدونه