Compose key روی Capslock

·

1 min read

امروز که پی جینگولک بازی دیگری بودم‌، دوباره به همچین بحثی بر خوردم و خوب یک چند‌تایی چیز جدید دیدم‌. می‌خواهید شروع کنیم؟ در ترمینال‌تان تایپ کنید:

setxkbmap -option compose:caps

حالا دیگر Capslock‌تان تبدیل به یک Compose key شده‌. وحشت نکنید اگر چراغ Capslock روشن نشد ([ایمان](emanlog.com "وبلاگ ایمان امینی!") کرد D:) حالا برای تست یک ادیتور باز کنید و به ترتیب کلید‌های زیر را وارد کنید:

COMPOSEKEY - L

کلید‌ها ترکیبی نیستند و جدا جدا باید وارد شوند‌. کاراکتر را دیدی؟ جالب بود؟ یک خروار دیگر از این کلید‌ها وجود دارد‌. می‌توانید از [این‌جا](hermit.org/Linux/ComposeKeys.html "linux compose key list") لیست‌شان را ببینید‌.

تغییر ایجاد شده موقتی است‌. اگر دائمی‌ترش رو می‌خواهید می‌توانید همین دستور را در فایل ‎.xinitrc تان که در شاخهٔ خانگی‌تان است وارد کنید‌.