یادداشتی در مورد hibernate و suspend در لینوکس

·

2 min read

این مقدمه را گفتم که بگویم‌، پس از مهاجرتم به مدیرپنجره‌ی Awesome به دنبال همین روش‌ها برای معرفی در پوسته‌اش بودم تا کارم را راحت کنم‌، و این مقدمه‌ی آشناییم با pm-utils بود‌. فریم‌ورکی که برای مدیریت وضعیت سیستم طراحی شده‌. و خوشبختانه به دلیل بسیار سبک بودن Awesome (‌البته حدس می‌زنم همین دلیل باشد‌) سیستم را به خوبی Suspend کرده و می‌توان به راحتی به نشست قبلی بازگشت‌.

با کاربر Root می‌توان با یکی از دو دستور زیر به این امکان دست یافت‌:

/usr/sbin/pm-hibernate

/usr/sbin/pm-suspend

اولی که برای خاموش کردن سیستم است‌. و دومی سیستم را در رم خاموش می‌کند و به سیستم این قابلیت را می‌دهد که در هنگام روشن شدن به وضعیت قبلی‌اش بازگردد (‌توجه داشته باشید که خاموش شدن در این وضعیت به دلیل وابستگی به Ram نیازمند ولتاژ اندکی از برق است تا اطلاعات پاک نشود، در صورت قطع برق سیستم‌، سیستم دوباره بوت می‌شود‌).

از آن‌جایی که این ابزار برای کار کردن نیاز به بعضی از دسترسی‌های ریشه دارد‌، پس با یک کاربر عادی نمی‌توان آن‌ها را اجرا کرد و به sudo نیاز است‌. از آن‌جایی هم که روی خوشی ندارد که هر بار برای خاموش کردن سیستم خودمان یک رمز وارد کنیم‌، می‌توان‌، دو خط زیر را به فایل sudoers (‌با استفاده از visudo) و بعد از خطوطی که دسترسی sudo را به کاربران اعلام کرده‌ایم اضافه کرد تا بدون پسوورد اجازه‌ی استفاده از این دستور را داشته باشیم‌:

username ALL= NOPASSWD: /usr/sbin/pm-hibernate

username ALL= NOPASSWD: /usr/sbin/pm-suspend

همچنین اگر دیگر خیلی مثل من تنبلید می‌توانید یک Alias تعریف کنید تا هر وقت تایپ کردید pm-hibernate خودش دستور sudo /usr/sbin/pm-hibernate را وارد کرده و سیستم را خاموش کند ;-)

[ویکی آرچ اطلاعات ارزشمندی در این زمینه دارد که می‌تواند کمک کننده باشد.](wiki.archlinux.org/index.php/Pm-utils "Pm-utils on arch wiki")