Dunst اطلاع رسان کوچک برای مدیر‌پنجره‌های سبک مثل i3 یا DWM

·

2 min read

![نمونه xfce4-notifyd](http://dl.dropbox.com/u/25017694/Blog-photos/xfce4-notifyd-example.png "نمونه xfce4-notifyd")جدای از این هم به دلیل قابل کنترل نبودن با کیبورد‌، زیاد به مزاقم خوش نمی‌آمد‌. این شد که امروز چرخی زدم و با [Dunst](knopwob.github.com/dunst "Dunst home page") آشنا شدم‌ که خودش را این‌طوری معرفی می‌کند:

dunst - dmenu-ish notification daemon

و خوب از آن‌جایی که Dmenu بخش حیاتی زندگی‌مان در i3 شده‌، احتمالا Dunst هم می‌تواند انتخاب خوبی باشد‌. خصوصا با همچین اسکرین‌شاتی که معلوم می‌شود ظاهری بسیار شبیه به Dmenu دارد‌:

![نمونه dunst](http://www.knopwob.org/public/dunst_wide_640.png "نمونه dunst")برای نصبش کار سختی پیش رو ندارید‌. جز این که اول notification daemon‌ای که قبلا استفاده می‌کردید (روی اسلکور xfce4-notify) را پاک کنید و حالا بسته به توزیع‌تان با مخازن‌تان بگیرید و یا با دو دستور (که در صفحهٔ اصلی پروژه نوشته شده) نصبش کنید‌.

بعد از نصب هم با دستور زیر:

cp /usr/share/dunst/dunstrc ~/.config

یک نمونه از فایل تنظیمات را در پوشهٔ خانگی‌تان کپی کنید‌. از من می‌شنوید چرخی در این فایل بزنید چون تنظیمات خیلی به درد بخوری در آن پیدا می‌کنید‌ (ضمن این که ظاهر اولیه اصلا شباهتی به Dmenu ندارد ;-))

اما بیشترین نقاط قوت این اطلاع رسان ساده در میانبر‌های کیبوردش مخفی شده به طوری که:

  • می‌توانید با Ctrl+Space اخطاری را که روی صفحه ظاهر شده قبل از به پایان رسیدن تایمش ببندید‌.
  • می‌توانید با Ctrl+grave آخرین اخطاری که ظاهر شد و شما ندید را به روی صفحه برگردانید (که به نظرم خیلی به درد بخور است). grave همان دکمه‌ای است که باهاش ~ تایپ می‌کنید‌. کنار ۱ و بالای TAB ;-)
  • یا اگر زیر بار حملهٔ Notificationها در حال له شدنید با Ctrl+Shift+Space با یک تیر همه را قتل عامل کنید ;-)

نکته ۱: برای ایجاد یک Notification می‌توانید از دستور زیر استفاده کنید:

notify-send Test

که جای Test هر چیزی که خواستید می‌توانید به عنوان پیغام اضافه کنید‌.

نکته ۲: Dunst تنها قبل از اجرای daemon‌ش فایل کانفیگی که در ‎.config ذخیره کردیم را می‌خواند‌. برای دیدن تغییرات باید اول این daemon را kill کنید و دوباره اجرایش کنید ;-)