این ایمکس دوست داشتنی (ido-mode)

·

1 min read

حالا که ویدئو را دیدید کافیست با اضافه کردن کد زیر به ‎.emacs آن را در ایمکس‌تان فعال کنید:

(setq ido-enable-flex-matching t)

(setq ido-everywhere t)

(ido-mode 1)

پس از قرار دادن این کد‌، کلید‌های جستجوی فایل یا تعویض بافر‌، با دستورات همتای‌شان که از ido استفاده می‌کنند‌، جایگزین می‌شوند. این ابزار قابلیت‌های شخصی‌سازی بیشتری هم دارد. مثلا این که کدام پسوند‌ها را در اولیوت قرار دهد. من نیازی به این تنظیمات پیدا نکردم. اما اگر شما وسوسه به همچین تنظیمی شده‌اید می‌توانید به [این پست](masteringemacs.org/articles/2010/10/10/intr.. "idomode in mastering emacs") mastring emacs رجوع کنید.

گاها پیش می‌آید که در هنگام جستجوی فایلی (خصوصا در زمان ایجاد) این ابزار کمی دست و پا گیر می‌شود. برای فرار از این حالت کافیست دستور ٰC-f را وارد کنید‌، تا به حالت معمول جستجوی فایل بازگردید.