نصب و اجرای Anki در اسلکور

·

3 min read

قبل از هر کاری pysetuptools را از [اینجا](slackbuilds.org/repository/13.37/python/pys.. "pysetuptools") دریافت و نصب کنید‌. دیگر پیش نیاز‌های اولیه‌تان برای نصب این‌ها هستند‌:

sqlalchemy 0.4.3

simplejson 1.7.3

بسته‌ی دوم ‌(‌simplejason‌) را می‌توانید با استفاده از Slackbuild‌ موجود در [این آدرس‌](slackbuilds.org/repository/13.37/python/sim.. "simplejson Slackbuild") نصب کنید‌. برای SQLAlchamy هم من آخرین نسخه‌ی موجود را نصب کردم‌! برای این کار کافیست آخرین نسخه را از [این‌جا](sqlalchemy.org "sqlalchemy official website") دریافت کنید‌، و Slackbuild نسخه قدیمی را نیز از [این‌جا](slackbuilds.org/repository/13.37/developmen.. "sqlalchamy slackbuild") بگیرید‌، حالا فایل Slackbuild را با یک ویرایشگر متن باز کنید‌، همان اوایل متن مقدار جلوی VERSION را به مقدار دلخواهتان تغییر دهید‌ ‌(برای من چنین چیزی از آب در آمد VERSION=0.7.2 )‌ حالا اگر می‌خواهید این نرم‌افزار قدرت گراف کشیدن داشته باشد به ترتیب باید از پس بسته‌های زیر هم بر بیایید‌. ‌(‌لینک Slackbuild‌های مربوطه از این شماره‌ها قابل دسترسی است‌: [۱](slackbuilds.org/repository/13.37/developmen.. "numpy slackbuild")‌، [۲](slackbuilds.org/repository/13.37/python/pytz "pytz slackbuild")‌، [۳‌](slackbuilds.org/repository/13.37/python/pyt.. "python-dateutil")، [۴](slackbuilds.org/repository/13.37/libraries/.. "matplotlib slackuild")‌‌)

- python-numpy (numpy)

- python-matplotlib (matplotlib)

برای داشتن چند قابلیت دیگر نظیر ضبط صدا و یا وارد کردن فایل XML هم نیاز به چند پیش‌نیاز دارید که با استفاده از فایل README موجود در پوشه‌ی Anki می‌توانید با آن‌ها آشنا شوید‌. ‌(‌من اون‌ها رو تست نکردم‌، و برای نصب هم نیازی به اون‌ها نداریم‌)‌.

پس از نصب پیش‌نیاز‌ها آخرین نسخه‌ی Anki را از [این‌جا](ankisrs.net "Anki Official website") دریافت کنید‌. آن را از حالت فشرده خارج کرده و سپس به مسیر زیر بروید‌:

cd anki-YOUR-VERSION/libanki

لطفا توجه داشته باشید که فایلی با نام setup.py در پوشه‌ی اول Anki هم موجود هست‌، ولی ما به آن کار نداریم‌، و عملیات نصب را با setup.py موجود در پوشه libanki انجام می‌دهیم‌. برای شروع عملیات نصب دستور زیر را اجرا کنید‌:

python setup.py install

دستور فوق را یا با کاربر root و یا با استفاده از sudo اجرا کنید‌. پس از پایان عملیات نصب می‌توانید برنامه را با دستور anki اجرا کنید‌. متاسفانه نصاب این برنامه برای anki در منوی KDE هیچ گزینه‌ای اضافه نمی‌کند‌، پس باید زحمت این را شما بکشید‌. ظاهرا الان برنامه درست کار می‌کند‌، اما برای دیدن روی بد سکه‌، سعی کنید فلش کارت جدیدی ایجاد کنید و یا یک فلش کارت به آن اضافه کنید‌. متاسفانه با اخطار زیر روبرو می‌شوید‌:

Traceback (most recent call last):

File "/usr/lib/python2.6/site-packages/ankiqt/ui/main.py", line 953, in onNew

self.deck.initUndo()

File "/usr/lib/python2.6/site-packages/anki/deck.py", line 3415, in initUndo

(null, 'delete from %(t)s where rowid = ' || new.rowid); end""" % {'t': table})

File "/usr/lib/python2.6/site-packages/anki/db.py", line 114, in statement

return self.execute(text(sql), kwargs)

File "/usr/lib/python2.6/site-packages/anki/db.py", line 90, in execute

x = self._session.execute(\*a, \*\*ka)

File "/usr/lib/python2.6/site-packages/SQLAlchemy-0.6.7-py2.6.egg/sqlalchemy/orm/session.py", line 724, in execute

clause, params or {})

File "/usr/lib/python2.6/site-packages/SQLAlchemy-0.6.7-py2.6.egg/sqlalchemy/engine/base.py", line 1191, in execute

params)

File "/usr/lib/python2.6/site-packages/SQLAlchemy-0.6.7-py2.6.egg/sqlalchemy/engine/base.py", line 1271, in _execute_clauseelement

return self.__execute_context(context)

File "/usr/lib/python2.6/site-packages/SQLAlchemy-0.6.7-py2.6.egg/sqlalchemy/engine/base.py", line 1302, in __execute_context

context.parameters[0], context=context)

File "/usr/lib/python2.6/site-packages/SQLAlchemy-0.6.7-py2.6.egg/sqlalchemy/engine/base.py", line 1401, in _cursor_execute

context)

File "/usr/lib/python2.6/site-packages/SQLAlchemy-0.6.7-py2.6.egg/sqlalchemy/engine/base.py", line 1394, in _cursor_execute

context)

File "/usr/lib/python2.6/site-packages/SQLAlchemy-0.6.7-py2.6.egg/sqlalchemy/engine/default.py", line 299, in do_execute

cursor.execute(statement, parameters)

sqlalchemy.exc.OperationalError: (OperationalError) cannot create trigger on system table u"ncreate temp trigger_undo_sqlite_stat2_itnafter insert on sqlite_stat2 beginninsert into undoLog valuesn(null,'delete from sqlite_stat2 where rowid = ' || new.rowid); end" ()

خوب برنامه به دلایلی ‌(‌که هنوز هم نفهمیدم چیه‌!‌) این اخطار رو از قرار فقط برای جماعت اسلکور کار بر می‌گرداند‌! برای حل این مشکل نیز کافیست‌، برنامه را دوباره استارت کنید و با استفاده از کلید Download موجود در صفحه اصلی‌، اقدام به بارگذاری یکی از فلش‌کارت‌های مربوط کنید‌. به طرز عجیبی برنامه پس از آن کاملا درست کار می‌کند و شما هم می‌توانید با استفاده از آن‌، بر دانستنی‌های دائمتان بیافزایید‌ :-P