ترمیناتور، آخر‌الزمان ترمینال‌ها

·

1 min read

ترمینال قبلی‌ای که استفاده کرده بودم Konsole بود‌! قبل‌تر‌ها هم (در دوران جاهلیت‌) از Terminal گنوم استفاده کرده بودم‌. ولی همیشه یک چیزی کم بود‌. آدم احساس خفگی می‌کرد‌. ابزار‌هایی مثل Screen بودند که کمک کننده باشند ولی خیلی از کار‌ها مثل قاچ کردن (!) صفحه به دو بخش. و یا این که ترمینال کانفیگ شده‌ام در تمام میز‌کار‌ها به یک شکل نشان داده شود‌ به نظرم خیلی مهم‌تر از ترنسپرنت شدن ترمینال می‌آمدند‌.

این شد که از هفت هشت ماه پیش (بخصوص پس از مهاجرت به Awesome) شروع به استفاده از [Terminator](software.jessies.org/terminator "Terminator official website") کردم‌. قابلیت Tabسازی و Split کردن صفحه‌اش با این کلید‌های میانبری که جدیدا کشف کردم‌، واقعا به سرعت کار کمک می‌کنند‌. (برای دیدن میانبر‌ها از Prefrences تب Keybinding را باز کنید)

همچنین قابلیت‌های دیگری هم مثل پشتیبانی از یونیکد (که به درد ما نخورد) نیز می‌تواند جالب توجه باشد‌.

![نمونه‌ای از کار با Terminator](dl.dropbox.com/u/25017694/Blog-photos/Termi.. "نمونه‌ای از کار با Terminator")