PyPomo پروژهٔ کوچک برای تمرکز به روش پامودورو!

·

1 min read

نصب PyPomo

اول از همه بسته به توزیع‌تان pysetuptools و PyQt4 (در اسلکور نصب است) را نصب کنید. و سپس به ترتیب دستورات زیر را اجرا کنید‌:

$ git clone https://github.com/shahinism/PyPomo.git

$ cd PyPomo

$ sudo python setup.py install

حالا می‌توانید pypomo را از خط فرمان صدا بزنید‌. نمای اولیه چیزی شبیه به این تصویر خواهد بود و اگر با تکنیک پامودورو کار کرده باشید مفاهیم آشناست‌:

![](https://raw.github.com/shahinism/PyPomo/master/Snapshots/window.png "صفحهٔ اصلی PyPomo")

فقط می‌ماند آن آیکون استاتوس بارش که سه رنگ می‌شود‌:

  • رنگ قرمز: به این معنی است که شما باید یک پامودورو را شروع کنید و انجام دهید‌.
  • رنگ سبز:‌ به معنی وقت استراحت است‌. شرط می‌بندم خیلی زود عاشق این رنگ می‌شوید D:
  • رنگ زرد: به این معنی است که شما یک وقفه ایجاد کرده‌ایست‌. پس باید به سراغ پامودوروی بعدیتان بروید‌.

پروژه آزاد است و چیز‌های جالبی می‌توان به آن اضافه کرد‌. با آغوش باز پذیرای ایده‌ها و کمک‌هایتان هستم ;-)

[صفحهٔ پروژه در گیت‌هاب](shahinism.github.com/PyPomo "PyPomo Official webpage")