نگاهی به ابزار Screen و قابلیت‌های کاربردی‌اش

·

3 min read

hardstatus alwayslastline

hardstatus string '%{= kG}[ %{G}%H %{g}][%= %{=kw}%?%-Lw%?%{r}(%{W}%n\*%f%t%?(%u)%?%{r})%{w}%?%+Lw%?%?%= %{g}][%{B}%Y-%m-%d %{W}%c %{g}]'# Default screens

screen -t shell1 0

screen -t shell2 1

screen -t server 2 ssh me@myserver

دو خط اول‌، یک استاتوس بار درست و درمان به خط فرمان اسکرین اضافه می‌کند که اطلاعاتش می‌تواند بسیار کمک کند‌. و در بخش Default screens نیز چند شل اولیه که می‌خواهیم پس از هر بار فراخوانی لینوکس به صورت Tab باز شوند را اعلان می‌کنیم. نمونه عکس زیر:

ذره‌ای که با آن کار کنید‌، متوجه شباهت زیادش به یک مدیر پنجره‌ی ساده می‌شوید‌. برای تنظیم پنجره‌های پیشفرض می‌توانید از فرمت زیر استفاده کنید‌:

screen -t <command to="" execute=""></command>

خوب حالا نوبت به شروع کار با screen می‌شود‌، که پس از فراخوانی‌اش در ترمینال می‌توانید با دستور‌های پایه‌ای زیر مقداری از قدرتش را تجربه کنید:

Ctrl+a 0-9 – سوئیچ بین پنجره‌های ۰ تا ۹

Ctrl+a Ctrl+n – سوئیچ به پنجره فعال بعدی

Ctrl+a Ctrl+p – سوئیچ به پنجره قبلی

Ctrl+a Ctrl+a – پرش به پنجره قبلی که در آن بودید

Ctrl+a A – تغییر نام نشست حاضر

Ctrl+a K – کشتن نشست حاضر پنجره

Ctrl+a c – ساختن پنجره جدید
قابلیت یاد‌آوری:

یک امکان جالب Screen این است که می‌توان آن را با Ctrl+a d به قولی دیتچ کرد (‌کلا بست گذاشت کنار) و سپس با دستور Screen -ls و کشف شماره اسکرین دیتچ شده به صورت زیر:

There is a screen on:

18851.shahin (Detached)

1 Socket in /home/shahin/.screen.

با آرگومان‌های زیر به اسکرین دیتچ شده بازگشت:

screen -r 18851
قابلیت اشتراک گذاری:

دیگر قابلیت فوق‌العاده screen قابلیت به اشتراک گذاریش است‌. فرض کنید می‌خواهید فعالیت خود را در ترمینال با دوست دیگرتان (‌چه حالا روی یک سیستم و چه از روی یک اتصال SSH) به اشتراک بگذارید‌ (‌مثلا برای آموزش). این‌جاست که screen وارد می‌شود. برای برپا سازی چنین ارتباطی به صورت زیر عمل می‌کنیم‌:

[As root]

chmod u+s /usr/bin/screen

chmod 755 /var/run/screen

حال از کاربر root خارج شوید و به عنوان کاربری که می‌خواهید screenاش به اشتراک گذاشته شود به سیستم متصل شده و دستورات زیر را بزنید‌:

ctrl+a :multiuser

ctrl+a :acladd shahin (به جای شاهین نام کاربری که می‌خواهید اسکرین را با او به اشتراک بگذارید را وارد کنید‌)

تا این‌جا کار کاربر میزبان به پایان رسیده‌. کاربر مهمان نیز تنها پس از اتصال به سیستم می‌تواند با زدن دستور screen -x shahinism/‎ که به جای shahinism نام کاربری میزبان را وارد کرده به سیستم متصل شود (‌به اکسلش پایان دستور توجه کنید‌).

اسکرین امکانات فوق‌العاده‌ی دیگری هم دارد که برای پی بردن به آن‌ها صفحه‌ی man این دستور مکان خوبی برای شروع است‌. بزرگترین مزیت استفاده از این ابزار برای من در مدیریت سرور است که با توجه به محدودیت حجمی و سرعت اینترنت نمی‌توانم به یک مدیر پنجره دسترسی داشته باشم.