برای اینترنت آرزو کنیم‌!

·

1 min read

That technology has to be natural to human as breathing.

شما هم می‌تونین برین تو [این سایت](wishingtree.internetsociety.org "Wishing tree") و آرزوی خودتون رو ثبت کنین‌. شاید یکی‌، یکی که زورش می‌رسه‌، یکی که شعورش بکشه‌، چشش افتاد به آرزوتون‌. توش دید که اینترنت همچین هم وحشتناک نیست‌. اینترنت مهد دانش بشریت امروزه‌!

پی نوشت‌: حین نوشتن این متن احساس کردم دارم نامه‌ی عاشقانه می‌نویسم ;-)