آیا با ورود ابزار‌های اجتماعی وبلاگ‌ها می‌میرند‌؟

·

2 min read

در واقع به نظر بنده وبلاگ‌ها در کنار این شبکه‌های اجتماعی است که به جایگاه خود در اینترنت می‌رسند‌. فراموش نکنیم که شروع وب 2 از ورود وبلاگ‌ها به اینترنت صورت گرفت‌.

![](http://shahinism.files.wordpress.com/2010/04/blog.jpg "Blog")

بلاگ‌ها پس از ورود این نوع شبکه‌ها در واقع به سوی تخصصی نویسی پیش می‌روند و کمتر شاهد هرز‌نویسی‌های سابق در میانشان هستیم‌. توجه داشته باشید که هیچ یک از زاده‌های نوین وب دو نمی‌توانند در رده‌ی تولید محتوا به رغابت با وبلاگ‌ها بر‌خیزند‌. بلاگ‌ها با توجه به قدرت بالا در آرشیو مطالب و هم‌چنین سادگی کار کرد و مدیریت آنها و صد البته امکان دریافت باز‌خورد ابزار خوبی برای اطلاع رسانی و اشتراک مطالب به حساب می‌آیند‌.

از طرفی وبلاگ‌نویسی حرفه‌ای هم‌چنان که در بسیاری از کشور‌های غربی می‌بینیم می‌تواند به یک منبع در‌آمد حرفه‌ای برای وبلاگ‌نویسان تبدیل شود‌. شغلی که به نظر من یکی از شیرین‌ترین شغل‌های عالم است‌ -‌البته سختی‌های خودش را هم دارد -‌.

نکته‌ی مهم دیگر این که ساختار وبلاگ‌ها به خبر‌نگاری شهروندی که یکی از حوضه‌های مهم علم اطلاع رسانی‌ است بسیار نزدیک‌تر است و همانطور که دیدیم در اتفاقات سال گذشته‌ی کشور‌مان با چه قدرتی سعی به جریان آزاد اطلاعات داشت‌. در واقع این نوع خبر‌نگاری به دور از فضای خشک رسانه‌های دیگر در آینده می‌تواند به یکی از مطمئن‌ترین رسانه‌ها تبدیل شود‌. با توجه به این‌که فشار دولت‌ها را روی دوش خود احساس نمی‌کند‌.